PL EN
 
 
testy prenatalne / ojcostwo w ciąży / płeć płodu / ginekologia
  • slide0

    Misja

    Naszym nadrzędnym celem jest życie, zdrowie i bezpieczeństwo kobiety i jej nienarodzonego dziecka.

 

Zespołem kieruje: 

Dr n. med.  Grzegorz A. Nowicki

Ginekolog – Położnik

Diagnosta Laboratoryjny

 

wieloletnia praktyka w zakresie opieki nad kobietą w ciąży oraz rodzinnego  poradnictwa genetycznego

doświadczenie w  łączeniu diagnostyki z profilaktyką

 

Stypendia,  szkolenia,  programy naukowe:

 

Genetics  Division at Children’s  Hospital of Pediatrics Department Harvard Medical School, Boston, USA  – stypendium w zakresie   genetyki

   medycznej,

• Center  for Human  Genetics at Boston  Univeristy,  – udział w projekcie naukowym z zakresu diagnostyki prenatalnej z wykorzystaniem

   płynu owodniowego do badań genetycznych  oraz  w badaniach,   biochemicznych ( metody przesiewowe oparte na ocenie AFP w płynie

   owodniowym i  surowicy krwi ciężarne,

 Zakład Genetyki Uniwersytetu w Essen, Niemcy – genetyka kliniczna,

 Uniwersytet w Helsinkach – genetyka molekularna w diagnostyce medycznej,

World  Health Organization , Finlandia – szkolenie w zakresie rozpoznawania  i rejestrowania wad wrodzonych.